Main Page Contact Us News Web Board Contact Us Site Map Links
     
 
Romance
Detective
Children's Books
Interesting Books

 

             
       
    นิยายโรมานซ์ > ลมรักลมหวน    
       
             
   
ลมรักลมหวน
 
 บ้านไร่เรือนรัก ประเภท: โรมานซ์ - ร่วมสมัย
ผู้เขียน:

Linda Howard

ผู้แปล พิชญา
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ราคา: 180 บาท
Try
 

แซลลี่สงสัยว่าไรย์จะจำเธอได้หรือไม่หลังจากเวลาผ่านมาเจ็ดปีแล้ว เธอน้ำหนักลด เปลี่ยนจากเด็กสาวขี้อายมาเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจ และใช้พรสวรรค์ของเธอในการรายงานข่าวให้แก่นิตยสารชั้นนำฉบับหนึ่ง เส้นทางชีวิตของเธอและเขาไม่ได้บรรจบกันมานานแล้ว...จนกระทั่งเขากลายมาเป็นเจ้าของคนใหม่ของนิตยสารที่เธอทำงานอยู่

เมื่อไรย์ได้พบภรรยาของเขาอีกครั้งหลังจากที่เธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เขาก็พบว่านี่คือผู้หญิงที่เขาต้องการ...เสมอมา เธอกลายมาเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจและพึ่งพาตัวเอง เขาต้องการเธอมาอยู่ในอ้อมกอดอีกครั้ง แต่เธอเล่า ยังคงปรารถนาที่จะมีเขาอยู่ข้างกายหรือไม่...

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
ไม่สามารถติดต่อกับ MySQL ได้