Romance
Detective
Children's Books
Interesting Books

 

             
       
    วรรณกรรมเยาวชน > นายคณิตมาแล้ว 
       
             
   

นายคณิตมาแล้ว

 
 

นายคณิตมาแล้ว

 

 

ประเภท: หนังสือเด็กเล็ก - สมุดภาพนิทาน
ผู้เขียน: ทาโร โกมิ
ผู้แปล เค
จำนวนหน้า: 56 หน้า (ปกแข็ง)
ราคา: 180 บาท

 

เพลิดเพลินกับเรื่องราวพร้อมภาพประกอบสีน้ำน่ารักๆ ของเด็กชายชื่อนายคณิต
ที่ไม่ว่าจะพบเจออะไรกับเพื่อนๆ ที่ไหน ก็สามารถโยงเข้าเรื่องคณิตศาสตร์ไปได้
ซะทุกเรื่อง เด็กๆ จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ง่ายๆ จากสิ่งรอบตัว พร้อมทำความ
คุ้นเคยกับคำศัพท์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการเรียนในอนาคต

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
Main Page About Us News Web Board Contact Us Site Map Links