Romance
Detective
Children's Books
Interesting Books

 

       
       
   

ทำความรู้จักสำนักพิมพ์แก้วกานต์

สำนักพิมพ์แก้วกานต์ก่อตั้งเมื่อปี 2530 โดยคุณกัณหา แก้วไทย เริ่มจากคุณกัณหาเองเป็นคนที่รักการอ่าน
อ่านหนังสือหลากหลายประเภทมาตั้งแต่เด็ก และเมื่อได้มีโอกาสอ่านนวนิยายจากต่างประเทศก็ชอบ 
บวกกับมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จึงได้คิดที่จะแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเพื่อให้นักอ่านชาวไทย
ได้รับรู้ความสนุกของนิยายจากทางฝั่งตะวันตกบ้าง เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเริ่มแปลส่งให้สำนักพิมพ์เม็ดทราย
สำนักพิมพ์วรรณวิภา และสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น ซึ่งส่วนมากจะเป็นวรรณกรรมเยาวชนและนิยายบู๊แอคชั่น
และเมื่อคุณกัณหาได้อ่านนิยายโรมานซ์เล่มหนึ่ง คือเรื่อง The Trustworthy Redhead ของ Iris Johansen
ก็ประทับใจมาก จึงแปลส่งให้สำนักพิมพ์วรรณวิภา โดยตั้งชื่อภาษาไทยว่า รักระแวง และได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี จึงได้แปลนวนิยายโรมานซ์ตามมาอีกมากมาย เมื่อคุณกัณหามีชื่อเสียงมากขึ้น จึงได้คิดก่อตั้ง
สำนักพิมพ์เป็นของตนเอง และหนังสือแปลเล่มแรกของสำนักพิมพ์แก้วกานต์ก็คือนิยายโรมานซ์เรื่อง รักปริศนา
ซึ่งเป็นนิยายชุดคลื่นรักอันดับ 1 (ของเฟย์รีน เพรสตัน) และได้ผลิตนิยายโรมานซ์ออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน

หนังสือของเรามี 3 ประเภท ได้แก่
1. นิยายโรมานซ์
2. นิยายสืบสวน
3. วรรณกรรมเยาวชน

 
 
 
Main Page Contact Us News Web Board Contact Us Site Map Links